Päiväkoti Pikku Karitsa

ARVOT

Päiväkoti Pikku Karitsa toimii kristillisiä arvoja noudattaen, tukien lasten kasvua ja kehitystä yhdessä perheiden kanssa. Kristillistä kasvatusta toteutetaan mm. viikoittaisilla Pikku Kirkko tuokioilla, sekä päivittäisillä aamupiireillä ja ruuan siunauksilla. Arki on arvokasta aikaa leikille. Suojelemme lasta turhalta melulta käyttämällä pienryhmiä. Aikuinen havainnoi lasten leikkiä, ja ohjaa leikkiä tarvittaessa. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon lasten ikätason ja kiinnostuksen kohteet, oppimisympäristön, sekä lapselle ominaiset tavat toimia. Rajojen asettaminen tuo turvaa. Panostamme toisten huomioon ottamiseen ja käytöstapojen opetteluun. Aikuiset pyrkivät pysähtymään aitoon vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Haluamme että päiväkodissamme on turvalliset, ymmärtävät ja lasta sekä hänen perhettään arvostavat aikuiset.