Päiväkoti Pikku Karitsa

HAKEMINEN

Yksityiseen päiväkotiin haettaessa tulee olla ensin yhteydessä palveluntuottajaan ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksen laatimisen jälkeen tulee tehdä sähköinen palvelusetelihakemus. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma palvelusetelihakemus.

http://www.kajaani.fi/palvelut/paivahoitoon-hakeminen